Aydın'da 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü' tanıtıldı

Spor 05.07.2022 - 17:39, Güncelleme: 05.07.2022 - 17:39
 

Aydın'da 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü' tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü, Aydın'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek ve ülkemizin geçmişten bu yana sahip olduğu tarım ülkesi olma özelliğini gelişen teknolojilerle güçlendirmek amacıyla imzalamış olduğu 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü' hakkında Aydın Adnan Menderes Müzesi’ndeki Kadıköy Abdülhamit Han Uygulama Restaurantı'nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün, hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolleri tesis ettiğini belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda bir taraftan içinde bulunduğumuz dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek; diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirerek ve çeşitlendirerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli iş gücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. ‘Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde’ yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz” dedi. Türkiye’nin son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydettiğini ifade eden Okumuş, “Üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkân veren politikaları uygulamaya koymuştur. Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde işbirliği ile yola devam etmek hayati önem taşımaktadır. Giderek tükenen doğal kaynakların tarım faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği olgusunun hayatımıza girmiş olması gibi pek çok etken tarım ve eğitim dünyasının işbirliğini gerekli ve önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek; tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 1 Haziran 2022 tarihinde işbirliği protokolü imzalamıştır" diye konuştu. Öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitimi ve staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmalarının sağlanacağı sözlerine ekleyen Okumuş, 2021-2022 eğitim öğretim yılında; tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni bünyesine alan bu protokol ile okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek. Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticilerinin görev almaları sağlanacak. Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek. Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak. Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak. Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan gibi temrinlik malzeme desteği sağlanacak. Alana uygun donatım yapılacak. Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak. Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme gibi konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisine erişim izni sağlanacak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi eğitimi gibi faaliyetlerde kullanılması sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler proje, seminer, kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi gibi ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım gibi konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen çeşitler hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacak. Okulların toprak, yaprak, su gibi analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları olarak bu işbirliğine ilişkin görev ve sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getireceğimizi ve her fırsatta işbirliğimize ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceğimizi beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem de iş birliği protokolünü son derece önemsediklerini ifade ederek, "Üniversite hayatı ile ilgili bir beklentisi olmayan veya tarım ve hayvancılık yönüyle 'ben hayatımı buradan kazanacağım ve profesyonel olarak bu işi yapacağım' diyenler için bu proje önemli bir fırsat. Öğrencilerimiz hem kendi yaptığı mesleği daha bilinçli olarak yapacak hem de bir taraftan lise eğitim-öğretimini de görmüş olacak. Üniversite hayatında zirai eğitim veya hayvancılık yönüyle kendisini geliştirmek veya bu konuda ilerlemek isteyenler için bu önemli bir temel olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hem eğitim materyalleri açısından destek vereceğiz hem de alan derslerinde bizler de sahada yardımcı olacağız" diye konuşarak protokolün her iki taraf için hayırlı olmasını diledi. Tanıtım toplantısı Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ve Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır katıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü, Aydın'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek ve ülkemizin geçmişten bu yana sahip olduğu tarım ülkesi olma özelliğini gelişen teknolojilerle güçlendirmek amacıyla imzalamış olduğu 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü' hakkında Aydın Adnan Menderes Müzesi’ndeki Kadıköy Abdülhamit Han Uygulama Restaurantı'nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün, hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolleri tesis ettiğini belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda bir taraftan içinde bulunduğumuz dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek; diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirerek ve çeşitlendirerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli iş gücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. ‘Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde’ yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz” dedi. Türkiye’nin son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydettiğini ifade eden Okumuş, “Üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkân veren politikaları uygulamaya koymuştur. Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde işbirliği ile yola devam etmek hayati önem taşımaktadır. Giderek tükenen doğal kaynakların tarım faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği olgusunun hayatımıza girmiş olması gibi pek çok etken tarım ve eğitim dünyasının işbirliğini gerekli ve önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek; tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 1 Haziran 2022 tarihinde işbirliği protokolü imzalamıştır" diye konuştu. Öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitimi ve staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmalarının sağlanacağı sözlerine ekleyen Okumuş, 2021-2022 eğitim öğretim yılında; tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni bünyesine alan bu protokol ile okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek. Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticilerinin görev almaları sağlanacak. Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek. Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak. Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak. Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan gibi temrinlik malzeme desteği sağlanacak. Alana uygun donatım yapılacak. Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak. Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme gibi konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisine erişim izni sağlanacak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi eğitimi gibi faaliyetlerde kullanılması sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler proje, seminer, kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi gibi ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım gibi konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen çeşitler hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacak. Okulların toprak, yaprak, su gibi analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları olarak bu işbirliğine ilişkin görev ve sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getireceğimizi ve her fırsatta işbirliğimize ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceğimizi beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem de iş birliği protokolünü son derece önemsediklerini ifade ederek, "Üniversite hayatı ile ilgili bir beklentisi olmayan veya tarım ve hayvancılık yönüyle 'ben hayatımı buradan kazanacağım ve profesyonel olarak bu işi yapacağım' diyenler için bu proje önemli bir fırsat. Öğrencilerimiz hem kendi yaptığı mesleği daha bilinçli olarak yapacak hem de bir taraftan lise eğitim-öğretimini de görmüş olacak. Üniversite hayatında zirai eğitim veya hayvancılık yönüyle kendisini geliştirmek veya bu konuda ilerlemek isteyenler için bu önemli bir temel olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hem eğitim materyalleri açısından destek vereceğiz hem de alan derslerinde bizler de sahada yardımcı olacağız" diye konuşarak protokolün her iki taraf için hayırlı olmasını diledi. Tanıtım toplantısı Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ve Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır katıldı.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve aydin09haber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler canlı casino akademik sofia grandpashabet güncel adres deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler onwin grandpashabet giriş grandpashabet giriş